Skip to main content

Veletex je moderna kompanija koja već 30 godina posluje na tržištu Crne Gore

Sektori

Veletex Grupa svoje poslovne djelatnosti obavlja kroz više sektora i povezanih lica. To su: